Điều khoản dịch vụ

1. Không cung cấp, trao đổi, truyền đưa thông tin xuyên tạc lịch sử, xúc phạm anh hùng dân tộc

2. Không đăng tải hình ảnh khiêu dâm, gợi dục

3. Không đăng tải hình ảnh, thông tin xúc phạm cá nhân hoặc tổ chức nào

4. Không bình luận vô văn hoá

5. Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung mình đăng tải, mọi sai phạm sẽ bị khoá tài khoản truy cập vĩnh viễn