Nguyễn Phúc Ngọc Hạ

Nguyễn Phúc Ngọc Hạ  được mệnh danh là tiểu Thư Kỳ của Việt Nam., sinh năm 1995 

Report